Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

POPRAWA KOLOKWIUM dnia 17.01.2015 r.

mgr Daniel Karkut - 15 Styczeń, 2015 - 19:17

Szanowni Państwo (studenci grupy nr 3 II r. NSP [z]),

Osoby, które uzyskały ocenę niedostateczną z kolokwium przeprowadzonego dnia 11 stycznia 2015 r., proszone są o przybycie dnia 17 stycznia 2015 r. (sobota) o godzinie 13:50 - 14:00 pod pokój 108 w budynku A. Spod tego pokoju udamy się wszyscy do jednej sali, w której zostanie przeprowadzona poprawa kolokwium, w formie pisemnej. Niestety na chwilę obecną nie jestem w stanie podać numeru sali, w której odbędzie się poprawa kolokwium. Dlatego też kwestię tę ustalę w sobotę przed podanymi wyżej godzinami.

 

Z poważaniem,

mgr Daniel Karkut