Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Propozycje ocen końcowych Gr. II NSP(W)

mgr Łukasz Piekaj - 18 Styczeń, 2015 - 14:56

Poniżej przedstawiam propozycje ocen końcowych, ostateczne oceny zostaną wpisane do USOSa na ostatnich zajęciach.

Dodatkwo informuję, że w dniu 29 stycznia br. o godzinie 17.00 odbędą się dodatkowe zajęcia omyłkowo nieujęte w planie. O sali, w której zostaną przeprowadzone zajęcia poinformuję Państwa w następnym ogłoszeniu.

253878 3,5

253866 4

254042 4

253900 4,5

253899 4

246876 4

241148 3,5

246833 3,5

254005 4

253960 4

254153 4

247677 4

254040 4

254102 4

254101 4

228608 5

253955 4

246895 4

Osoby, których numery indeksów nie znalazły się na liście, nie przystąpiły do zaliczenia lub nie spełniają warunków uzyskania zaliczenia (nieobecności).