Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo mediów - SSP V - grupa wtorkowa (8:00) - wyniki

dr Agnieszka Kwiecień-Madej - 18 Styczeń, 2018 - 11:13

Szanowni Państwo,

ze względu dużą ilość róźnic między przypisaniem Państwa do grup i faktycznym uczestnictwem w zajęciach, poniżej zamieszczam wyniki testu osób uczęszczających na zajęcia wtorkowe o godzinie 8:00:

264654 - 30p. - 5,0

255966 - 27p. - 4,5

246379 - 24p. - 4,0

266079 - 26p. - 4,0

277755 - 27p. - 4,5

266956 - 29p. - 5,0

265940 - 22p. - 3,5

266671 - 23p. - 3,5

266391 - 29p. - 5,0

255151 - 28p. - 4,5 

Punktacja:

0-17 - 2,0

18-20 - 3,0

21-23 - 3,5

24-26 - 4,0

27-28 - 4,5

29-30 - 5,0

Oceny końcowe, stanowiące średnią arytmetyczną ocen z testu oraz ocen z prezentacji/referatów zostaną zamieszczone w systemie USOS do dnia 20.01.2017r. (sobota).

Jednocześnie informuję, że na przyszłotygodniowych zajęciach do kolokwium będą mogły przystąpić osoby, które dotychczas go nie pisały. Zajęcia będą miały charakter powtórzeniowy przed egzaminem (rozwiązywanie przykładowych testów i mini kazusów). 

Gratuluję pozytywnych wyników,

z poważaniem,

Agnieszka Kwiecień-Madej