Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych/ Applicants’ Interviews Timetable

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 22 luty, 2018 - 17:35

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych/ Applicants’ Interviews Timetable

Poniedziałek/Monday, 26.02.2018, pok./room 118A:

 

Time                     Destination

10:00-10:15        doktoranci/Ph.D. students - all destinations

Studenci kierunków Prawo, Administracja, LL.M., AIO, BBA/Students of Law, Administration, incl. LL.M., AIO, BBA:

10:15-11:00          Germany, Austria

11:00-12:00        UK, Scandinavia, Baltic Countries, Belgium, Finland, Norway, The Netherlands, Croatia, Czech Republik, Hungary, Slovakia, Slovenia, Turkey

12:00-13:00        France, Luxembourg, Italy, Spain, Portugal

Studenci kierunków Ekonomia, BBA, MME/Students of Economics, BBA, MME

14:00 -                all destinations.