Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WSP III, gr. I - wyniki kartkówki ze środków przymusu procesowego i dodatkowe informacje

mgr Błażej Boch - 17 Marzec, 2018 - 14:58

Szanowni Państwo,
Poniżej podaję wyniki kartkówki z zakresu dotyczącego środków przymusu procesowego.
 
283682 2,0
279915 2,0
281418 2,0
283238 3,0
284155 4,0
277818 ekst.
283782 2,0
282568 3,5
279447 nb.
274970 3,5
220448 ekst.
284211 nb.
270159 2,0
286231 2,0
246359 ekst.
238350 ekst.
285000 nb.
279717 2,0
280565 2,0
288170 nb.
280526 2,0
277891 3,5
267717 nb.
279844 3,5
284052 2,0
286004 nb.
279276 nb.
281191 2,0
255203 nb.
282217 5,0
 
Punktacja:
15-13,75 pkt 5,0
13,5 pkt 5-
13,25-12,25 pkt 4,5
12-10,75 pkt 4,0
10,5 pkt 4-
10,25-9,25 pkt 3,5
9-7,75 pkt 3,0
7,5 pkt 2+
7,25-0 pkt 2,0
 
Do zdobycia było 15 punktów (po 1 pkt za każde pytanie testowe i 5 pkt za opisowe). Wgląd do prac jest możliwy na konsultacjach.
Osoby, które nie pisały kartkówki mają obowiązek uczynić to jak najszybciej (najlepiej na najbliższych konsultacjach). Nienapisanie kartkówki na konsultacjach w dniu 21 marca 2018r. będzie skutkowało utratą pierwszego terminu chyba, że osoba nieobecna przedstawi usprawiedliwienie nieobecności, np. w postaci zaświadczenia lekarskiego.
Przypominam, że zgodnie z zasadami zaliczenia osoby, które uzyskały ocenę niedostateczną  mają obowiązek ją poprawić w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Termin ten wypada dnia 31 marca 2018r. Ze względu na to, że jest to sobota, są wtedy święta i nie odbywają się w tym dniu konsultacje, termin zostaje wydłużony do najbliższych konsultacji. Ponieważ nie będę obecny w dniach 3-6 kwietnia 2018r. ze względu na wyjazd szkoleniowy, to nieprzekraczalnym terminem zaliczenia (poprawy) kartkówki jest środa 11 kwietnia 2018r.
A zatem możliwość poprawy kartkówki istnieje w następujących dniach:
21.03.2018r. (środa) w godzinach 16.00-18.00
28.03.2018r. (środa) w godzinach 16.00-18.00
08.04.2018r. (niedziela) w godzinach 13.30-15.00
11.04.2018r. (środa) w godzinach 15.00-17.00
Kartkówka w mojej ocenie wypadła bardzo słabo. W związku z tym proszę o rzetelne przygotowanie się do poprawy. Przypominam również, że każdemu przysługują dwa terminy zaliczenia kartkówki, z tym, że znaczenie ma zawsze druga ocena. Możliwa jest też poprawa ocen pozytywnych. Proszę nie zostawiać nauki na poprawę na ostatnią chwilę.
Poprawa odbywa się w formie ustnej. Pierwsze podejście do kartkówki jest natomiast obligatoryjne w formie pisemnej.
 
Z poważaniem,
Błażej Boch