Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo konstytucyjne, ćwiczenia, grupa 3, SNP I, I rok - 23 III 2018 r.

mgr Gabriel Muszak - 19 Marzec, 2018 - 18:44

Szanowni Państwo!
 
Na najbliższe ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego, które odbędą się dnia 23 III br., bardzo proszę o zaznajomienie się z podanymi artykułami oraz przygotowanie się z następujących zagadnień:

I blok ćwiczeń:

 • art. 95, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 115, 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Status prawny posła i senatora oraz funkcje parlamentu
  • Mandat przedstawicielski
  • Immunitet parlamentarny
  • Zasada incompatibilitas
  • Funkcja ustawodawcza
  • Funkcja kontrolna
  • Funkcja kreacyjna
  • Funkcje wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej

II blok ćwiczeń:

 • art. 10, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 139, 144, 145, 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezydent
  • Pozycja ustrojowa
  • Wybór
  • Kompetencje
  • Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna
 • Modele organizacyjne władzy wykonawczej
  • Monokratyczny
  • Dualistyczny
   • gabinetowy
   • kanclerski
   • resortowy
   • prezydencjalny
  • Departamentalny
  • Dyrektorialny

 

Literatura podstawowa:
 

 • B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Wrocław 2015 lub 2017,
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

 
Literatura uzupełniająca:
 

 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013,
 • L. Garlicki (red.), Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Warszawa 2009,
 • M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016,

 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu e-mailowego.
 
Z wyrazami szacunku
Gabriel Muszak