Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki kolokwium TiFP SSP

mgr Jan Maszczyński - 2 Kwiecień, 2018 - 20:05

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Teoria i Filozofia Prawa (V rok SSP).
Osoby nieobecne na kolokwium informuję, że drugi (ostateczny) termin zaliczenia odbędzie się na ostatnich zajęciach tj. dnia 11.04.2017 r.
Oceny pojawią się w systemie USOS po zakończeniu ćwiczeń.

  1. Grupa 3

266020 – 5,0
264718 – 5,0
266666 – 4,0
265346 – 4,5
264111 – 5,0
266851 – 5,0
256836 – 4,5
265146 – 4,5
265305 – 4,0
295740 – 4,0
254961 – 5,0
264784 – 4,5
266687 – 4,5
266792 – 4,5
255030 – 4,5
257031 – ndst.
255218 – 5,0
255173 – 5,0
256995 – 5,0
228303 – 4,0 + brak zaliczenia nieobecności
 

  1. Grupa 7

264613 – 5,0
264479 – 4,0
264909 – 4,0 + zaliczenie nieobecności
265552 – 4,0
255034 – 4,5
265666 – 5,0
264053 – 5,0
254996 – 5,0
250931 – 5,0
264038 – 4,0
267641 – 4,5