Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo administracyjne - SNP (Z) - informacja dla grup 3, 4 i 5

mgr Adrian Porwich - 15 Kwiecień, 2018 - 12:12

Szanowni Państwo!

Zgodnie z przekazaną Państwu informacją, zamieściłem opracowanie dotyczące wybranych zagadnień planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Plik został zamieszczony w zakładce "Materiały dla studentów". Proszę o opanowanie zawartego w nim materiału.
Podczas kolejnych zajęć przewiduję omówienie problematyki rejestru PESEL, zameldowania oraz dowodów osobistych i dokumentów paszportowych. Następujące po nich zajęcia poświęcone natomiast będą prawu ochrony zabytków i problematyce wywłaszczenia. Proszę o zapoznanie się w tym zakresie z aktami prawnymi - szczegóły w pliku "Zasady zaliczenia i zagadnienia z przedmiotu prawo administracyjne - semestr letni".

Pozdrawiam,
Adrian Porwich