Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Kolokwium poprawkowe z PPG (SSA gr II) z dnia 25.04.2018 r.

dr Adam Mika - 28 Kwiecień, 2018 - 10:43

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wszystkie osoby podchodzące do kolokwium poprawkowego z PPG w dniu 25.04.2018 r. uzyskały pozytywną ocenę. 

Prace poprawkowe zostaną udostępnione do wglądu na moich konsultacjach w dniu 30.04.2018 r. 

Oceny końcowowe zostały już wpisane do systemu Usos.