Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZSP III, gr. III - wyniki kartkówki z dowodów + dodatkowe informacje

mgr Błażej Boch - 28 Kwiecień, 2018 - 13:51

Szanowni Państwo,
Poniżej podaję wyniki dzisiejszej kartkówki z dowodów:
270379 NB
264101 NB
286682 NB
252707 NB
286596 3-
253755 NB
256467 3,5
279985 4,0
284633 2,0
279251 NB
283692 4,5
283869 4,5
284449 2+
284642 2,0
273485 3,5
256205 5-
246918 NB
286781 2,0
272861 2,0
256309 4-
256079 3,0
195130 NB
280603 5-
232347 2,0
284153 NB
283042 NB
272364 NB
254230 NB
253153 NB
 
Do zdobycia było 19 punktów. Aby otrzymać ocenę pozytywną, trzeba było uzyskać min. 9,5 pkt.
Wgląd do prac możliwy jest w godzinach konsultacji.
Osoby, które nie pisały kartkówki mają obowiązek uczynić to na konsultacjach w dniu 05.05.2018 lub 12.05.2018r. (termin ostateczny) poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami (wtedy proszę o kontakt mailowy).
Poprawa kartkówki możliwa jest w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2018r. (termin ten obowiązuje także te osoby, które nie przystąpiły do kartkówki i napiszą ją dopiero na konsultacjach). Poprawa jest w formie ustnej i polega na udzieleniu odpowiedzi na kilka krótkich pytań. Można przyjść także na konsultacje w tygodniu.
Poprawa ocen niedostatecznych (2,0 i 2+) jest obowiązkowa. Istnieje także możliwość poprawy oceny pozytywnej, z tym, że znaczenie ma zawsze druga ocena.
 
Przypominam, że za tydzień, na zajęciach w dniu 5 maja 2018r. będzie kartkówka ze środków przymusu procesowego – forma: 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru z 3 wariantami odpowiedzi, jedno krótkie pytanie definicyjne, jedno dłuższe pytanie opisowe.
Zakres materiału:

  1. prezentacja z zajęć nr 8-9: slajdy od 78 do 173;
  2. przepisy: art. 41 Konstytucji RP, art. 5 EKPC, art. 243-284 k.p.k.,
  3. podręcznik: str. 475-521.

 
Warunkiem przystąpienia do kolokwium w dniu 26 maja 2018r. jest uprzednie zaliczenie obu kartkówek (tzn. z dowodów i ze środków przymusu procesowego).
W razie pytań, wątpliwości, problemów pozostaję do dyspozycji w godzinach konsultacji. Zachęcam też do kontaktu mailowego.
Z poważaniem,
Błażej Boch