Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PUE SSP3 Gr.2 kolokwium

dr Łukasz Stępkowski - 11 Maj, 2018 - 00:50

Uprzejmie informuję, że osoby, które otrzymały oceny pozytywne posiadają już wpisane oceny w USOS.

Osoby, które pisały i zarazem nie widzą swoich ocen, a także te osoby, które uchybiły terminowi, powinny spotkać się z moją skromną osobą na II terminie: 22 maja, godz. 11.00, pokój 222A. Wyznaczam konsultacje USOS na godzinę 10.00, 15.05.2018, pokój 222A. Prace będą też dostępne 22 maja.

Powinny też tam pojawić się te osoby, które nie pisały kolokwium z przyczyn niezależnych i nie utraciły prawa do pierwszego terminu.

Szczególnie gratuluję następującym osobom:
Pani Z.H. (271830), 5.0 < najlepsza praca
Pani M.H. (281159), 5.0
Pani P.G. (280490), 5.0