Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Przypomnienie dla PMP SSPII

dr Łukasz Stępkowski - 21 Maj, 2018 - 20:43

Do: osoby studiujące PMP SSPII, które nie zdały I semestru przedmiotu

Uprzejmie informuję osoby, które wciąż do mnie nie przyszły zaliczyć 1 semestru przedmiotu, iż w dniu jutrzejszym (22.05.2018) na moim dyżurze można zaliczyć 1 semestr przed kolokwium z 2 semestru i jest to ostateczny termin tego zaliczenia.

Zwracam uwagę na następujący punkt mojego FAQ, który został opublikowany 26.02.2018 :

• Osoba studiująca przedmiot, który trwa dwa semestry łącznie, a która nie otrzymała zaliczenia za pierwszy semestr na moment oceny w drugim semestrze, nie otrzyma zaliczenia z przedmiotu

Łukasz Stępkowski