Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo imigracyjne i azylowe. Zezwolenie na pobyt czasowy

mgr Katarzyna Kowalczyk - 28 Marzec, 2020 - 11:53

Szanowwni Państwo,

W związku z koniecznością odbywania ćwiczeń w formule online, za zgodą wszystkich uczestników ostatnich warsztaów, nieco zmodyfikowaliśmy zasady zaliczenia przedmiotu. Teraz obowiązek rozwiązania kazusów ciąży na każdym z Państwa osobno (nie jak do tej pory- w grupach). Testow forma zaliczenia pozostaje bez zmian.

Przypominam, o koniczności rozwiązania kazusu - link do specjalnego formularza zawierającego zadanie  udostępniony został w aplikacji Teams w Państwa grupie.

W załączeniu prezentacja z zajęć nr 2 odbytych online w aplikacji Teams, która również zawiera przedmiotwy kazus.

Pozdrawiam,
Katarzyna Kowalczyk

Załączniki: 
Plik Pobyt czasowy.pptx