Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

NSP(Z) - II rok - prawo rodzinne - informacja o przeprowadzeniu egzaminu 5.7.2020

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 30 Czerwiec, 2020 - 21:30

   
                  Szanowni Państwo !
Egzamin z przedmiotu: prawo rodzinne,
II rok NSP(Z)

(semestr letni roku akad. 2019/2020) odbędzie się  w niedzielę  5 lipca 2020 r. w godz. 9.00 - 10.00 (według zegara USOS-u),
w trybie zdalnym (aplikacja Forms).
Link do egzaminu zostanie udostępniony Studentom w dniu egzaminu (ok. godz. 8.15)
poprzez USOS mail w trybie indywidualnym.
Egzamin pisemny z przedmiotu: prawo rodzinne
zostanie przeprowadzony    
zgodnie z warunkami  podanymi w materiałach dla Studentów, na mojej stronie internetowej pracownika naukowo - dydaktycznego:
II NSP(Z) - pr. rodzinne - zasady egzaminacyjne i oceniania -s. letni r.a. 2019-20
 adres: https://prawo.uni.wroc.pl/node/41831
oraz
II NSP(Z) - pr. rodzinne - zag.egzaminacyjne - s. letni r.a. 2019-20
  adres: https://prawo.uni.wroc.pl/node/41831
 
                         Elżbieta Klat - Górska prof. UWr.
                          wykładowca i egzaminator