Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego (gr. nr 8) - V rok SSP sem. zim. roku akad. 2020 - 2021

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 1 Październik, 2020 - 15:35

         Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego (gr. nr 8) - V rok SSP
          semestr zimowy roku akad. 2020 - 2021

 
                    Uprzejmie informuję, że  w semestrze zimowym roku akad. 2020 – 2021 
            zajęcia w ramach seminarium magisterskiego (gr. nr 8) dla Studentów V roku SSP

          będą prowadzone w grupie MS Teams w terminach wynikających z planu zajęć
         (przypominam: pierwsze zajęcia seminaryjne 8 października 2020 r.,
                           czwartek, od godz. 13:15 do godz. 14:45).
                  W związku z tym otrzymali Państwo automatyczne mailowe informacje, że są uczestnikami utworzonej przeze mnie grupy.
         Zatem uprzejmie proszę, by w godzinach  zajęć seminaryjnych uczestniczyli Państwo w tych zajęciach online,
        przeprowadzanych dla tej grupy.
 
                                                      Elżbieta Klat - Górska  prof. UWr