Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SANACJA I UPADŁOSĆ PRZEDSIĘBIORCÓW - SEMESTR LETNI 2020/2021

mgr Karolina Radkowska - 1 Marzec, 2021 - 16:24

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu Sanacja i upadłość przedsiębiorców w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Office, metodą asynchroniczną. 

Przeddzień lub w dniu zaplanowanych zajęć będę Państwu przesyłała materiały dotyczące konkretnych zajęć - najczęściej prezentacje multimedialne, ale także kazusy za pośrednictwem MS Teams. Zaznaczam, że przesyłane materiały będą oczywiście pomocne w opanowaniu podstawy programowej, jednak nic nie zastąpi lektury przepisów oraz literatury przedmiotu.

Prócz wskazanych materiałów, przy okazji niektórych zajęć, będę przesyłała Państwu link do zadania w aplikacji Forms - max. 5 pytań jednokrotnej odpowiedzi obejmujących swym zakresem dane zajęcia ćwiczeniowe, do rozwiązania w ciągu 72h. Zadania nie będą przeze mnie oceniane, jednak chciałabym w ten sposób zachęcić Państwa do regularnego zapoznawania się z przesłanym materiałem, zwłaszcza że zaliczenie ćwiczeń będzie także miało formę testową (test jednokrotnego wyboru). Mając powyższe na uwadze, wykonanie zadania jest obowiązkowe, a niewykonanie zadania więcej niż dwa razy będzie skutkowało obniżeniem oceny z przedmiotu o 0,5 stopnia.

Konsultacje będą odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 17:45-18:45 w sposób zdalny - proszę o wiadomość e-mail, będę odpowiadała niezwłocznie, a jeśli zajdzie potrzeba podam nr telefonu do kontaktu. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań także zachęcam do kontaktu mailowego - staram się odpowiadać na bieżąco. 

Z poważaniem,

Karolina Radkowska