Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Oceny z zaliczenia wykładu z przedmiotu klinika prawa – sekcje (IV SNP(z)) w protokole USOS

dr Bogna Kaczorowska - 26 Maj, 2022 - 12:10

Szanowni Państwo,

zestawienie wyników zaliczenia wykładu z przedmiotu klinika prawa – sekcje przeprowadzonego 15 i 16 maja br. jest dostępne w sekcji „Pliki” w ramach aplikacji Microsoft Teams.
Oceny końcowe z przedmiotu zostały wpisane do protokołu USOS. Uwagi dotyczące wpisów ocen można zgłaszać za pośrednictwem wydziałowej poczty elektronicznej podczas konsultacji wyznaczonych na piątek 27 maja br., godz. 17.00–18.30.
Studenci, którzy nie złożyli pracy zaliczeniowej, będą mieli możliwość przystąpienia do zaliczenia wykładu w trybie zdalnym w sobotę 28 maja br., godz. 17.00–18.30.

Z poważaniem

Bogna Kaczorowska