Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium z Postępowania cywilnego

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ - 1 Październik, 2022 - 22:05

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na seminarium z postępowania cywilnego (szeroko rozumianego, albowiem obejmującego zakresem tematycznym przyszłych prac magisterskich zarówno zagadnienia dotyczące: postępowania cywilnego (w tym rozpoznawczego - procesu i postępowania nieprocesowego, zabezpieczającego, egzekucyjnego, arbitrażowego i międzynarodowego), ale także prawa gospodarczego (w tym postępowania rejestrowego oraz prawa handlowego), jak też roszczeń z tytułu błędów medycznych.
W roku akademickim 2022/2023 przewidziano tylko jedno seminarium z postępowania cywilnego dla studentów stacjonarnych. Kryterium decydującym o przyjęciu na zajęcia seminaryjne będzie średnia oceń z przedmiotów cywilistycznych oraz zainteresowania szeroko rozumianym postępowaniem cywilnym.  

Zapisy na seminarium magisterskie na IV roku SSP odbędą się w czwartek 6 października 2022 r. w pok. 112, punktualnie o godzinie 13.15. Limit miejsc wynosi 6. Zainteresowanych proszę o przybycie 15 minut przed terminem zapisów, celem przekazania informacji o średniej ocen z przedmiotów cywilistycznych oraz zainteresowań. Jeżeli o godzinie 13.15 liczba chętnych będzie co najmniej równa liczbie miejsc, lista zostanie zamknięta.

 
prof. dr hab. Elwira Marszałkowska - Krześ