Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZAPISY NA SEMINARIUM MAGISTERSKIE SSE II STOPIEŃ

dr hab. Marek Leśniak prof. UWr - 4 Październik, 2022 - 12:03

Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium magisterskie z prawa handlowego studentki i studentów SSE II stopień i uprzejmie informuję, że zapisy odbędą się w środę 12.10.2022 r. w  pok. 117 w bud. A WPAiE, punktualnie o godzinie 11:30. Limit miejsc wynosi 7.

Osobom zainteresowanym zalecam przesłanie na adres mailowy: marek.lesniakatuwr.edu.pl następujących informacji: imię, nazwisko, nr indeksu, adres mailowy oraz informacji na temat zainteresowań związanych z tematem pracy magisterskiej.

Preferowana tematyka prac magisterskich to: prawo spółek, w tym prawo grup spółek, problematyka fuzji i przejęć (M&A), zasady ładu korporacyjnego, sukcesja praw w spółkach; europejskie prawo spółek; problematyka papierów wartościowych; problematyka Krajowego Rejestru Sądowego, wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji w prawie prywatnym; problematyka umów handlowych (umowa sprzedaży, umowa deweloperska, umowy o korzystanie z rzeczy, umowy o świadczenie usług, umowy o pośrednictwo handlowe i inne).

dr hab. prof. UWr Marek Leśniak