Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium!

dr hab. Ewa Galewska prof. UWr - 4 Październik, 2022 - 15:19

Zapisy na seminarium!
W roku akademickim 2022/2023 proszę kandydatów na seminarzystki i seminarzystów o przedłożenie następujących informacji: średniej ocen z roku akademickiego 2021/2022 oraz planowanego tematu pracy dyplomowej. Te informacje można przesłać drogą mejlową albo dostarczyć osobiście w dniu 6.10.2022 r. W dniu 6.10 na stronie www.prawo.uni.wroc.pl opublikuję listę osób przyjętych na prowadzone przeze mnie seminarium.