Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady zaliczenia ćwiczeń z prawa handlowego przez studentów na ITS w semestrze letnim 2022/23

dr Krzysztof Kułak - 22 luty, 2023 - 19:01

Szanowni Państwo,

Osoby, które uzyskały zgodę na zaliczenie ćwiczeń z prawa handlowego w ramach ITS, są proszone o niezwłoczne przesłanie mi takiej zgody do wiadomości.

Ostateczny termin zaliczenia ćwiczeń z prawa handlowego (23-PR-SM-S8-PH5) przez ww. osoby to 18 maja 2023 r.
Zaliczenie następuje w formie testu pisanego z resztą właściwej grupy ćwiczeniowej we wskazanym wyżej terminie.
Zaliczenie we wcześniejszym terminie jest możliwe na konsultacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zaliczenia, i przybiera formę ustną (odpowiedź na 3 pytania z wykazu zagadnień).

Proszę o posługiwanie się tym komunikatem w kontaktach z Dziekanatem. Indywidualne uzgadnianie zasad zaliczenia nie jest konieczne.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kułak