Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady prowadzenia zajęć w semestrze letnim 2022/23

mgr Beata Blicharz - 23 luty, 2023 - 11:50

Zasady prowadzenia zajęć w semestrze letnim 2022/23
Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Zarządzenia nr 190/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim zarządzam, co następuje:
§ 1. Wykłady na kierunkach studiów:
- Administracja, studia I stopnia, niestacjonarne
- Administracja, studia II stopnia, niestacjonarne
- Ekonomia, studia I stopnia, niestacjonarne
- Ekonomia, studia II stopnia, niestacjonarne
- Konsulting prawny i gospodarczy, studia II stopnia, niestacjonarne
- Kryminologia, studia I stopnia, niestacjonarne
- Kryminologia prawnicza, studia II stopnia, niestacjonarne
- Prawo, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne (zaoczne)
odbywają się w formie zdalnej w wymiarze co najmniej połowy liczby godzin przewidzianej dla danego przedmiotu w programie studiów, jednak nie więcej niż 60% godzin.
§ 2. Na pierwszym roku studiów:
- Bachelor of Business and Administration, studia I stopnia, stacjonarne
- Criminal Justice, studia I stopnia, stacjonarne
- Administration in International Organizations (AIO), studia II stopnia, stacjonarne
- LL.M. International and European Law, studia II stopnia, stacjonarne
- Master of Managerial Economics (MME), specjalność na kierunku Ekonomia, studia II stopnia, stacjonarne
wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia/konwersatoria, seminaria) mają charakter hybrydowy, tzn. prowadzone są stacjonarnie, zgodnie z planem/harmonogramem studiów, a ich przebieg jest transmitowany na żywo z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Uniwersytet Wrocławski.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DZIEKAN
dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr