Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki -Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - II termin

Są już wpisane wyniki - egzamin - Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys prof. UWr -