Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

egzamin prawo pracy V rok II termin

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 14 Kwiecień, 2023 - 10:34

Egzamin z prawa pracy II termin dla studentów V roku odbędzie się w dniu 9 maja (wtorek),  godz. 15.15, sala 501B.
Będzie to również I termin dla osób, którym termin ten został przywrócony.
Możliwość wcześniejszego zdawania egzaminu ma na celu umożliwienie Państwu przystąpienie do obrony pracy magisterskiej. W zależności od Państwa wyboru można również zdawać egzamin w terminie sesji przewidzianej dla IV roku.
Sposób przeprowadzenia egzaminu (4 pyt. pisemne) i jego zakres taki sam jak na I terminie.