Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

OIF-WPISY DO USOS II NSE 3

Szanowni Państwo, informuję, że do USOS zostały wpisane oceny z zaliczenia wykładu : "Opodatkowanie instytucji finansowych", które odbyło się 29.04.br. 
Dla tych z Państwa, którzy nie uzyskali zaliczenia, jak i dla nieobecnych, zaliczenie dodatkowe odbędzie się 13 maja br. g. 11.30-13.00. Salę podam jak ustalę z planistą. 
  E.Rutkowska, M. Stanisławska