Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

mgr Agnieszka Jezierna - 13 Lipiec, 2023 - 13:32

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2023/2024 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej  - począwszy od dnia 5 września 2023 r. - wnioski o przyznanie ww. stypendium za pośrednictwem strony  www.usosweb.uni.wroc.pl
 
Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do pok. nr 2 bud. A  ul. Uniwersytecka 22/26  lub przesłać drogą pocztową na adres : ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, z dopiskiem STYPENDIA  lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok pokoju nr 2  bud. A w terminie do 5 października 2023 r.

O stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może ubiegać się student, który w roku akademickim 2022/2023 uzyskał średnią minimum 4.30.