Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SZKOLENIE BHP dla studentów i doktorantów

mgr Katarzyna Liberska-Kruszyna - 13 Wrzesień, 2023 - 10:18

Zajęcia z szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/24 będą organizowane oraz przeprowadzane przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

1.   Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajdować się będzie na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

2.   Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student, doktorant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość  w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

 Termin udostępnienia szkolenia Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

Termin I - od 1 października do 30 listopada 2023 r.,