Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

seminarium SSE I stopień, 3 rok

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 1 Październik, 2023 - 10:17

Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa na seminarium  – SSE I stopień, 3 rok.
Zapisy na seminarium odbędą się 4 października (środa), godz. 13.15-14.45, pok. 120, bud. A.
Limit przyjęć wynosi 7 osób, podstawą przyjęcia jest bezpośrednia rozmowa z kandydatem.

Tematyka prac dyplomowych obejmuje szeroko rozumiane prawo pracy, włączając również zagadnienia leżące „na pograniczu” z innymi dziedzinami prawa i wiedzy - m.in. zarządzaniem zasobami ludzkimi, prawem cywilnym i
prawem własności intelektualnej.
Będę zachęcał Państwa do samodzielnego sformułowania tematyki pracy dyplomowej.
Jednocześnie podaję przykładowe tematy prac dyplomowych:
- Mobbing w stosunkach pracy
- Dyskryminacja pośrednia w zatrudnieniu
- Praca zdalna w polskim prawie pracy
- Pracowniczy zakaz konkurencji
- Status osoby samozatrudnionej
- Ochrona prawna sygnalistów
- Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy i choroby zawodowe
- Zatrudnienie na cza określony
- Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
- Zatrudnianie pracowników zagranicznych.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, proszę o kontakt mailowy: artur.tomanekatuwr.edu.pl

Artur Tomanek