Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - wykaz zagadnień, polecanej literatury, pomocnych aktów prawnych oraz zasady zaliczenia ćwiczeń (2023/2024)

mgr Paolo Janiszewski - 6 Październik, 2023 - 15:53

Szanowni Państwo,

uprzejmie udostępniam Państwu wykaz zagadnień na ćwiczenia z przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w roku akademickim 2023/2024. Wykaz ten obowiązuje Państwa na kolokwium. Uprzejmie Państwu przypominam, że wykaz zagadnień nie jest wykazem pytań. 

Wykaz obowiązuje wszystkie tryby i kierunki studiów, na których prowadzę przedmiot Postępowanei administracyjne i sądowoadministracyjne, a więc Stacjonarne Studia Prawa, Wieczorowe Studia Prawa i Zaoczne Studia Prawa. 

Z wyrazami szacunku
Paolo Janiszewski