Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSE2 - zapisy na seminarium

dr hab. Krzysztof Horubski prof. UWr - 10 Październik, 2023 - 09:37

Szanowni Państwo,

zapisy na seminarium magisterskie na kierunku SSE2 (rok I) odbędą się w środę (11.10), od godz. 11:30, w pokoju 213 (bud. A).

Uprzejmie informuję, że zasadniczym kryterium przyjęcia - w przypadku gdyby ilość chętnych przekraczała ustalony limit - będzie zaproponowany temat pracy magisterskiej.

Wśród obszarów tematycznych prac możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych można przykładowo wskazać na zagadnienia:

- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,

- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,

- ochrony konkurencji i konsumentów,

- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,

- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,

- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,

- wolności gospodarczej i jej ograniczeń,

- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,

- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,

- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,

- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym itp.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Horubski