Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

LISTY RANKINGOWE STYPENDIUM REKTORA 2023/2024

mgr Agnieszka Jezierna - 7 Listopad, 2023 - 08:46

Wysokość stypendium Rektora:
-   1.450 zł miesięcznie na  okres  od 1 października do 31 grudnia 2023 r.
-   1.100 zł miesięcznie na  okres  od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Informacja dla osób pobierających stypendium Rektora oraz stypendium socjalne:
Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce – łączna miesięczna kwota stypendiów dla studenta: socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium Rektora nie może być wyższa niż 2.739,80 zł.  W przypadku przekroczenia tej kwoty obniżamy kwotę stypendium Rektora, tak aby łączna kwota ww. stypendiów wyniosła 2.739,80 zł miesięcznie.