Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska - 18 luty, 2024 - 11:02

Szanowni Państwo!
W związku z zapisami na seminarium, które zostały zaplanowane na 21 lutego na godzinę 11:30, uprzejmie zapraszam do udziału w seminarium prowadzonym przeze mnie. 
Ponieważ seminarium przypisane jest do Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, a prowadzone w Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki, mają Państwo możliwość wyboru szerokiego zakresu tematycznego prac dyplomowych. Mogą Państwo zgłębiać zagadnienia prawnomiędzynarodowe (np. kwestia źródeł prawa, analiza umów międzynarodowych, prawo organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, UE, Rady Europy, WHO, UNESCO, problem odpowiedzialności międzynarodowej, prawo dyplomatyczne i konsularne, zagadnienia z zakresu prawa morza, prawa lotniczego i kosmicznego), europejskie (np. prawo Unii Europejskiej, swobody jednolitego rynku, zasady prawa unijnego, kwestia obywatelstwa europejskiego, polityki transgranicznej UE, wspólne wartości - aksjologia UE), prawnomedyczne (np. prawa i obowiązki pacjenta, prawa i obowiązki osób wykonujących zawody medyczne, transgraniczna opieka medyczna, organizacja opieki zdrowotnej, odpowiedzialność podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne, regulacje różnych peocedur medycznych, problematyka szczepień) oraz bioetyczne (np. ograniczenia praw jednostki ze względu na zdrowie publiczne, eksperymenty medyczne i badania kliniczne, aktywność komisji bioetycznych, aborcja, eutanazja, transplantologia, genom ludpzki, badania na materiale genetycznym).
Zgodnie z trybem przyjmowania zapisów przyjętym przez władze dziekańskie, uprzejmie zapraszam do pokoju 105 C o godzinie 11:30. W razie poważnych przeszkód uniemożliwiających osobiste stawiennictwo, proszę przesłać zgłoszenie mailowe. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie większej liczby chętnych niż limit przyjęty przez władze dziekańskie, czynniki, jakie będą brane pod uwagę, to: ocena z przedmiotu Podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego, znajomośc języków obcych umożliwiająca pracę ze źródłami obcojęzycznymi, zainteresowania mieszczące sie w zakresie merytorycznym seminarium.

Z poważaniem,
Agata Wnukiewicz-Kozłowska