Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady zaliczenia ćwiczeń z prawa handlowego przez studentów na ITS w semestrze letnim 2023/24 (SNP(W) i SNP(Z))

dr Krzysztof Kułak - 29 luty, 2024 - 13:08

Szanowni Państwo,

Osoby, które uzyskały zgodę na zaliczenie ćwiczeń z prawa handlowego w ramach ITS, są proszone o niezwłoczne przesłanie takiej zgody do mojej wiadomości.

Dla SNP(W):
Ostateczny termin zaliczenia ćwiczeń z prawa handlowego (23-PR-WM-S8-PH4) przez ww. osoby to 12 kwietnia 2024 r.  
Forma zaliczenia do wyboru:
- test pisany z resztą grupy ćwiczeniowej w terminie właściwym dla danej grupy (nie później niż 12 kwietnia 2024 r.);
- zaliczenie ustne we wcześniejszym terminie na konsultacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (odpowiedź na 3 pytania z wykazu zagadnień zaliczeniowych).

Dla SNP(Z):
Ostateczny termin zaliczenia ćwiczeń z prawa handlowego SNP(Z) (23-PR-ZM-S9-PH) przez ww. osoby to 15 czerwca 2024 r.
Forma zaliczenia do wyboru:
- test pisany z resztą grupy ćwiczeniowej w terminie właściwym dla danej grupy (nie później niż 15 czerwca 2024 r.);
- zaliczenie ustne we wcześniejszym terminie na konsultacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (odpowiedź na 3 pytania z wykazu zagadnień zaliczeniowych).

Proszę o posługiwanie się tą informacją w kontaktach z Dziekanatem. Indywidualne uzgadnianie zasad zaliczenia przedmiotu nie jest konieczne.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kułak