Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Karol Greinert - 2 Marzec, 2024 - 13:01

W imieniu Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) działającego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Śląski w Katowicach pt. Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Obecna 10-ta już edycja będzie gościła na Uniwersytecie Wrocławskim. Tematem przewodnim konferencji będzie sztuczna inteligencja i prawne jej konsekwencje.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-22 marca 2024 roku w formie stacjonarnej konferencji naukowej, podczas której referaty wygłoszą wybitni prelegenci dotychczas związani lub współpracujący z CBKE. W gronie prelegentów znajdą się uznani przedstawiciele nauki, czołowi reprezentanci samorządów zawodowych oraz firm informatycznych. Pierwszy dzień konferencji to Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych (9 edycja), podczas którego studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi przedstawią swoje referaty. W kolejnych dniach, czyli 21 i 22 marca odbędą się już właściwe obrady.
Parterem merytorycznym konferencji jest Currenda spółka z o.o. w Sopocie, Kancelaria Olesiński i wspólnicy oraz Kancelaria Prawna dotlaw.

Patronat honorowy nad konferencją objął: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Notarialna, Związek Banków Polskich, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Okręgowa rada Adwokacka we Wrocławiu, Europejska Federacja Adwokatury, Izba Komornicza we Wrocławiu, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Formularz rejestracyjny https://forms.office.com/e/Vr4qVtbP15
Tekst z https://uwr.edu.pl/forum-prawa-mediow-elektronicznych/