Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja o Olimpiadzie z Ustroju samorządu terytorialnego

dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr - 7 Marzec, 2024 - 20:44

Na mojej stronie wydziałowej w zakładce Materiały dla studentów zamieszczony został Regulamin Olimpiady z Ustroju samorządu terytorialnego, która odbędzie się w 3 etapach w dniach 20 (I etap) i 22 (II i III etap) maja 2024 r.
Zapraszam do udziału studentki i studentów II roku SSA3 i SNA3 oraz mających warunek z tego przedmiotu na III roku.