Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

EGZAMIN PRZEDTERMINOWY dla studentów III roku NSP

dr Kazimierz Leżak - 1 Maj, 2024 - 13:23

Szanowni Państwo,

egzamin przedterminowy z przedmiotu Postępowanie Karne dla studentów III roku NSP odbędzie się 25 maja 2024 r. (sobota) w godz. 10.00-13.00 w pok. 201 A;

warunki przystąpienia do egzaminu: ocenia co najmniej 4.5 z ćwiczeń (najpóźniej w chwili przystąpienia do egzaminu wpisana w USOS);

zasady egzaminu: egzamin ustny, 2 pytania z listy zagadnień obowiązujących do przedmiotu, egzamin odbywa się wgrupach 3-osobowych;

egzamin ma status pierwszego terminu: osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny przystąpią do egzaminu poprawkowego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej;

osoby zamierzające przystąpić do egzaminu proszone są o informację mailową do mnie do 23 maja 2024 r. (w celach organizacyjnych)

zapraszam,
dr Kazimierz J. Leżak