Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium gr. 3 NSP (Z) III

mgr Aleksandra Beni - 22 Listopad, 2014 - 16:42

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z dnia 16.11.14 r.

Nr indeksu Ocena
253854 2
254526 2
257179 2
254087 3,5
251052 2
254246 2
246865 2
253808 2
246869 2
253939 3-
254330 2
214356 5-
254017 2
253963 2
254442 2
254395 3,5
249886 2
253804 2
253984 2

Osoby, które nie były obecne na kolokwium oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną obowiązane są do zaliczenia kolokwium w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. w terminach i godzinach konsultacji. Proszę o uprzednią informację o wybranym przez Państwa terminie zaliczenia.

Uprzejmie informuję, że prace zostaną rozdane i omówione na ostatnich zajęciach. Ponadto udostępniam je do wglądu w godzinach konsultacji.

Aleksandra Beni