Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Techniki Informacji i Komunikacji - Sylabus

dr Agata Jaroszek - 4 December, 2014 - 11:52

Szanowni Państwo!

Zamieszczam sylabus przedmiotu Techniki Informacji i Komunikacji

Z poważaniem

dr Agata Jaroszek