Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Rada Wydziału

Harmonogram posiedzeń
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych: Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2021/2022

11 października 2021 r.   termin składania wniosków: do dnia 27 września 2021 r.
22 listopada 2021 r.          termin składania wniosków: do dnia 8 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.            termin składania wniosków: do dnia 29 listopada 2021 r.
17 stycznia 2022 r.           termin składania wniosków: do dnia 3 stycznia 2022 r.
14 lutego 2022 r.               termin składania wniosków: do dnia 31 stycznia 2022 r.
14 marca 2022 r.               termin składania wniosków: do dnia 28 lutego 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.           termin składania wniosków: do dnia 28 marca 2022 r.
16 maja 2022 r.                 termin składania wniosków: do dnia 2 maja 2022 r.
13 czerwca 2022 r.            termin składania wniosków: do dnia 30 maja 2022 r.
12 września 2022 r.          termin składania wniosków: do dnia 2 września 2022 r.
 
 - w trybie pracy zdalnej (do odwołania) –
Posiedzenia Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr: godz. 9.00.
Posiedzenia Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse będą się odbywać bezpośrednio po posiedzeniach Rady Wydziału.
Miejsce posiedzeń: w zależności od sytuacji epidemiologicznej: stacjonarne: Sala im. Prof. Witolda Świdy (s. 2D), ul. Uniwersytecka 7/10 (I piętro, budynek D).
 
Wnioski na posiedzenia Rady Wydziału i Rady Dyscyplin Naukowych należy składać w Sekretariacie Dziekana, ul. Uniwersytecka 22/26 (parter, pokój nr 8).
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane. 

 

Lista członków
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
Prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prof. dr hab. Jacek Giezek
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Prof. dr hab. Leonard Górnicki
Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Prof. dr hab. Józef Koredczuk
Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Prof. dr hab. Maciej Marszał
Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
Prof. dr hab. Zbigniew Pulka
Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz
Prof. dr hab. Mirosław Sadowski
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Prof. dr hab. Robert Stefanicki
Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Prof. dr hab. Maciej Szostak
Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr
Dr hab. Michał Bernaczyk, prof. UWr
Dr hab. Aleksander Cieśliński prof. UWr
Dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. UWr
Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr
Dr hab. Ewa Galewska, prof. UWr
Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr
Dr hab. Krzysztof Horubski prof. UWr
Dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr
Dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Dr hab. Dominik Kopiński prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr
Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
Dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr
Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr
Dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr
Dr hab. Marek Leśniak prof. UWr
Dr hab. Artur Ławniczak, prof. UWr
Dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
Dr hab. Mateusz Machaj prof. UWr
Dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr
Dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr
Dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
Dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr
Dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof. UWr
Dr hab. Bogusław Sołtys prof. UWr
Dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr
Dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr
Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr
Dr hab. Piotr Wiórek, prof. UWr
Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr
Dr hab. Krzysztof  Zagrobelny, prof. UWr
Dr hab. Dobrosława Antonów
Dr hab. Radosław Antonów
Dr hab. Ryszard Balicki
Dr hab. Agnieszka Chrisidu-Budnik
Dr hab. Tomasz Dolata
Dr hab. Piotr Góralski
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Dr hab. Joanna Helios
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska
Dr hab. Wojciech Jasiński
Dr hab. Jakub Kociubiński
Dr hab. Marek Kopyściański
Dr hab. Rafał Kowalczyk
Dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk
Dr hab. Renata Kusiak-Winter
Dr hab. Rafał Lipniewicz
Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Dr hab. Przemysław Pest
Dr hab. Maciej Pichlak
Dr hab. Renata Raszewska-Skałecka
Dr hab. Tomasz Scheffler
Dr hab. Karolina Stopka
Dr hab. Radosław Strugała
Dr hab. Wojciech Szydło
Dr hab. Anna Śledzińska-Simon
Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska
 

 
II. Pozostali nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Rady Wydziału
Dr Rafał Cieśla
Dr Magdalena Homa
Dr Julian Jezioro
Dr Marta Kłopocka-Jasińska
Dr Rajnhardt Kokot
Dr Barbara Kowalczyk
Dr Karolina Kremens
Dr Kazimierz Leżak
Dr Agnieszka Malicka
Dr Monika Mościbrodzka
Dr Dobromiła Nowicka
Dr Andrzej Pasek
Dr Marek Podkowski
Dr Łukasz Prus
Dr Małgorzata Wachowska
  
III. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wchodzący w skład Rady Wydziału
Mgr Beata Blicharz
Mgr Ewelina Kalemba
Mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz
Mgr Anna Nalepka
Mgr Sylwia Parcheniak
Mgr Anna Przygocka
Mgr Albina Wróblewska

IV. Doktoranci i studenci wchodzący w skład Rady Wydziału
Mgr Arkadiusz Łukaszów             
Sebastian Biały
Aleksander Glapiak       
Paweł Grad       
Agnieszka Górka             
Cyprian Herl      
Zuzanna Janelli
Maciej Jankowski           
Krzysztof Karczewski     
Dominika Kiełbas            
Aneta Kopacz   
Marek Kukuć    
Bertrand Kusiak               
Mateusz Masłowski      
Michalina Mikołajczyk  
Juliusz Mroziński             
Dominika Mucha            
Marek Mydlarz
Joanna Osowska             
Michał Ostrowski           
Michał Rolak     
Dawid Słuja      
Kamil Sobański
Magdalena Sońta           
Maciej Szałęga 
Klara Walkowicz            
Aleksandra Warszewska

V. Nauczyciele akademiccy zaproszeni do udziału w posiedzeniach Rady 
(zgodnie z § 48 Statutu UWr)​

Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski – Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych
Dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr – z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych

VI. Przedstawiciel związków zawodowych
Dr Sebastian Jakubowski – Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr
Mgr Tadeusz Juchniewicz – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”