Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Paolo Janiszewski

Kontakt: 

Pokój (room) 518, budynek (building) A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
paolo.janiszewski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Piątki (Fridays) 11:15-13:15 stacjonarnie.
* * *
Konsultacje dla studentów niestacjonarnych stacjonarnie:
1. 23.10.2022 r. w godz. 11:15-12:15.
2. 18.12.2022 r. w godz. 11:15-12:15.
3. 03.01.2023 r. w godz. 11:15-12:15.
4. 29.01.2023 r. w godz. 13:15-14:15.
5. 05.02.2023 r. w godz. 11:15-12:15.

 

Research career: 

Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. „Granice postępowania administracyjnego z perspektywy ingerencji organów administracji publicznej w wolności i prawa jednostki” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Adamiak. Od 2019 r. doktorant w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania naukowe:

  • źródła procesowego prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli aktów ponadgałęziowych,
  • multicentryczność porządku prawnego i jego wpływ na procesowe prawo administracyjne, 
  • konstytucjonalizacja i europeizacja procesowego prawa administracyjnego, 
  • sankcje administracyjne i granice ich nakładania i wymierzania,
  • wykładna i stosowanie prawa administracyjnego, w tym wykładnia i stosowanie Konstytucji RP, EKPC i prawa unijnego w ramach postępowania administracyjnego,
  • pozycja przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym.