Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i Zarządzeniem nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r., działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej jest zawieszona. 
Z uwagi na to, że po wskazanym okresie następuje przerwa wakacyjna, sesja egzaminacyjna i nabór studentów do Poradni, przewidywane ponowne uruchomienie Poradni jest planowane na przełom trzeciego i czwartego tygodnia października 2020 r. (stosowna informacja zostanie zamieszczona na niniejszej stronie).
Okres zawieszenia działalności może jednak ulec zmianie, w tym przedłużeniu, stosownie do decyzji Władz Uniwersytetu i Wydziału.
 
 

Zasady działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Podstawowe informacje
 

 

Osoby pragnące skorzystać z pomocy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej zapraszamy na dyżury. 

Uprzejmie prosimy, aby związane z daną sprawą materiały i dokumenty dostarczane były w formie skserowanej. Nie przyjmujemy oryginałów.

Godziny działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej:
Uniwersytecka Poradnia Prawa działa: w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godz. 13.30-18.00.

Poradnia nie jest czynna w piątki, soboty ani niedziele oraz przypadające w tygodniu roboczym dni ustawowo wolne od pracy.
Ponadto poradnia będzie nieczynna 31 października 2019 r., 15 listopada 2019 r. oraz 7 maja 2020 r. i 12 czerwca 2020 r.
Poradnia nie będzie też działać w okresie przerw świątecznych to jest: od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. oraz od 10 do 25 kwietnia 2020 r.
Poradnia będzie rownież nieczynna  w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej: od 5 lutego do 1 marca 2020 r., (wznowienie działalności poradni w poniedziałek 2 marca 2020 r.), a także w okresie letniej sesji egzaminacyjnej i przerwy wakacyjnej od 1 czerwca 2020 r. do końca trzeciego tygodnia października 2020 r. (w tym w dniach 1-4 czerwca i 8-11 czerwca 2020 r. nie będą przyjmowane nowe sprawy, a będą pełnione jedynie dyżury oddawcze, gdzie wydawane będą porady przygotowane dla osób, ktorych sprawy zostały wcześniej przyjęte).
Dokładna data wznowienia działalności poradni w październiku 2020 r. zostanie podana na niniejszej stronie internetowej w tym miejscu.

 

Zasady udzielania porad
  • porada jest bezpłatna,
  • porada udzielana jest wyłącznie na piśmie,
  • porady udziela student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
  • porada udzielana jest po uprzedniej jej konsultacji przez studenta z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
  • porada ma charakter konsultacyjny tzn. jej celem jest wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy oraz wskazanie możliwych prawnych dróg postępowania,
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego oraz pracownicy i studenci nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikłą z porady,
  • Poradnia nie może zajmować się sprawami, które równolegle prowadzone są przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub rzeczników patentowych,
  • działalność UPP skierowana jest do osób, których nie stać na opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej.

Kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Więzienna 10/12 (budynek C), pok. 104 Wrocław
tel. +48 71 375 20 09 (w godzinach działalności Poradni)
e-mail: poradniaatprawo.uni.wroc.pl (subject: wiadomo%C5%9B%C4%87%20wys%C5%82ana%20przez%20stron%C4%99%20www.uni.wroc.pl)