Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Artur Kowalczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 23 77
Email:
artur.kowalczyk [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze letnim dla studentów stacjonarnych (od 7 marca 2024 r.):

czwartki, godz. 9.30-11.30 

We wszystkich sprawach zachęcam do kontaktu drogą e-mailową.

Research career: 

Stypendysta w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie badawczym Sonata BIS nr 2017/26/E/HS5/00382 „Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności – teoria i praktyka" (kierownik projektu: dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWr). 
Wykonawca grantu wewnętrznego WPAiE nr 0420/2778/18 „Granice konwalidacji czynności dowodowych w procesie karnym”.
Prowadził badania prawnoporównawcze na Uniwersytecie w Kolonii oraz w Instytucie Maxa Plancka ds. Badań nad Przestępczością, Bezpieczeństwem i Prawem we Fryburgu Bryzgowijskim.
Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy problematyki odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem lub niesłusznego pozbawienia wolności (promotor: prof. dr hab. Jerzy Skorupka).

Zainteresowania badawcze:
  • rozwiązania modelowe procesu karnego (także w kontekście prawnoporównawczym),
  • wadliwość i konwalidacja czynności dowodowych,
  • proces karny in absentia,
  • kompensacja niezgodnego z prawem lub niesłusznego pozbawienia wolności,
  • zastosowanie teorii i filozofii prawa w dogmatyce prawa karnego procesowego.
Działalność pozauczelniana:

Sędzia Sądu Rejonowego w Miliczu w II Wydziale Karnym. Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (aplikacja ogólna 2016-17; aplikacja sędziowska 2017-19). Po zdaniu egzaminu sędziowskiego (2019) asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Miliczu (2020-23).