Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Informacje i ogłoszenia Sekcji Pomocy Materialnej

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego - aktualizacja (Amendments to the ORDINANCE No. 86/2019 of the Rector of the University of Wrocław)

mgr Anna Ros - 1 March, 2022 - 12:52

Wprowadza się zmiany do Regulaminu świadczeń dla studentów UWr - zmiany obowiązują od dnia 1 marca 2022 r.

Amendments to the ORDINANCE No. 86/2019 of the Rector of the University of Wrocław - the changes apply from March 1, 2022 r.

 

Pages