Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Tomasz Bakalarz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

dr Tomasz Bakalarz's picture
Kontakt: 

pokój 106, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Phone:
+48 71 375 23 37
Email:
tomasz.bakalarz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

Sobota 7 października 14:45 - 15:45
Sobota 21 października 14:45 - 15:45 
Sobota 18 listopada 14:45 - 15:45 
Niedziela 3 grudnia 10:30-11:30
Sobota 16 grudnia 14:45- 15:45
Sobota 13 stycznia 14:45 - 15:45
Sobota 27 stycznia 14:45 - 15:45
Sobota 3 luty 11:00-12:00

W razie potrzeby pilnego kontaktu proszę o maila. 

Research career: 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim od 2013 r. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskał w 2014 r. broniąc pracę pt. "Regulacja prawna twórczości pracowników naukowych".

W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami indywidualnego prawa pracy, problematyką podporządkowania pracowniczego, zatrudnieniem w szkolnictwie wyższym, twórczości pracowniczą oraz ochroną własności intelektualnej.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu radcowskiego, od 2013 r. wpisany na listę radców prawnych.

Od stycznia 2016 r. asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

1. Prawo pracy

2. Prawo zabezpieczenia społecznego

3. Polityka społeczna

4. Klinika prawa / Symulacje rozpraw sądowych

5. Prawo autorskie / Prawo własności intelektualnej