Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Studia drugiego stopnia

NOWOŚĆ !!! MEF Master of Economics and Finance - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 4 semestry 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2024/2025 został przyjęty uchwałą Nr 212/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada  2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Master of Economics and Finance na studiach stacjonarnych na poziomie studiów drugiego stopnia.

ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 4 semestry 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 18/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie programu studiów dla kierunku administracja w organizacjach międzynarodowych na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 został przyjęty uchwałą Nr 18/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Administration in International Organizations na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 został przyjęty uchwałą Nr 62/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Administration in International Organizations na poziomie studiów drugiego stopnia. 
 
KRYMINOLOGIA PRAWNICZA - studia niestacjonarne trwają 4 semestry 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 89/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia prawnicza na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 został przyjęty uchwałą Nr 60/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia prawnicza na poziomie studiów drugiego stopnia. 
 
ADMINISTRACJA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 został przyjęty uchwałą Nr 99/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 został przyjęty uchwałą Nr 61/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia. 
 
EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 został przyjęty uchwałą Nr 100/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 został przyjęty uchwałą Nr 93/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia na poziomie studiów drugiego stopnia. 
 
LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 4 semestry 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 został przyjęty uchwałą Nr 21/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku LL.M. International and European Law na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 został przyjęty uchwałą Nr 63/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku LL.M. International and European Law na poziomie studiów drugiego stopnia. 
 
KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY - studia niestacjonarne trwają 4 semestry (studia interdyscyplinarne (wspólne) z Uniwersytetem Ekonomicznym) 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą nr 2/I/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy (studia II stopnia niestacjonarne). 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 został przyjęty uchwałą Nr 130/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Konsulting prawny i gospodarczy na poziomie studiów drugiego stopnia.