Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Andrzej Pasek

Kontakt: 

Pokój 508, budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 Wrocław

Phone:
+48 71 3752729
Email:
andrzej.pasek [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

poniedziałek, 9.00 - 11.00
oraz
13.XII.2019 r. (piątek), godz. 10.30 - 11.30 oraz 15.00 - 16.00;

30.XI.2019 r. (sobota), godz. 14.15 - 15.15;
01.XII.2019 r. (niedziela), godz. 14.15 - 15.15;
15.XII.2019 r. (niedziela), godz. 14.15 - 15.15;
11.I.2020 r. (sobota), godz. 11.15 - 12.15;
26.I.2020 r. (niedziela), godz. 12.15 - 13.15.

 

 

 

 

Research career: 

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa w latach 1995-2000. Doktor nauk prawnych od 2000 r.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia polskiego prawa karnego, kodyfikacja prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, prawo i ustrój Polski Ludowej.

Autor monografii Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944-1956 (2002).