Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Dominika Czerniak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Phone:
+48 71 375 2082
Email:
dominika.czerniak [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje (p. 201A)

Środa 14:00-16:00

Zachęcam również do kontaktu mailowego.

Office hours (room 201A):

Wednesday 2:00 p.m. - 4:00 p.m. 
I also encourage you to contact me via e-mail

 

Research career: 

Zainteresowania badawcze:

- europeizacja procesu karnego
- rzetelne postępowanie karne
- prawo dowodowe
- ochrona praw człowieka w procesie karnym
- europejskie postępowanie karne 

 

O sobie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Zasada lojalności procesowej w odniesieniu do stron procesu karnego" napisała pod kierunkiem dra W. Jasińskiego. Od 2014 r. doktorantka, a od 2017 r. asystent w Katedrze Postępowania Karnego. Doktor nauk prawnych od 2021 r. (rozprawa doktorska pt. "Europeizacja postępowania dowodowego w polskim procesie karnym".