Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Piotr Rodziewicz

Kontakt: 

pokój 0.04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Phone:
+48 71 375 2100
Email:
piotr.rodziewicz [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje semestr letnim rok akademicki 2023/2024:
- 11.07.2024 r. godz. 15:00 - 17:00
- 15.07.2024 r. godz. 15:00 - 17:00 

W okresie od 22.07.2024 r. do 30.08.2024 r. konsultacje nie będą się odbywać z uwagi na urlop wypoczynkowy.

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy. 

Research career: 

Zainteresowania badawcze: / Research interests:

prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne / private international law, international civil procedure

Projekty badawcze: / Research projects:

1) contractor in research project "Measuring Justice Costs and Quality - eMCOD" which was implemented as part of the European Commission program Civil Justice 2007-2013 by the Center for Research on Legal and Economic Problems of Electronic Communication University of Wroclaw (Poland), Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems , University of Tilburg (Netherlands), Autonomous University of Barcelona (Spain), Institute of Advanced Legal Studies, University of London (United Kingdom), The Claim Room.com (United Kingdom), Bulgarian Institute for Legal Initiatives (Bulgaria), University of Haifa (Israel);

2) contractor in research project "Foreign procedures, so-called surrogate birth, against the background of a universal ban on child trafficking - interdisciplinary approach”, implemented under the auspices of the Family Research Center of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in cooperation with the Justice Institute in Warsaw, under the guidance of prof. dr hab. Piotr Mostowik. Research in the field of private international law and international civil procedure;

3) contractor in research project "Introduction of the Data Protection Reform to the Judicial System - INFORM" implemented under the European Commission Justice Program 2014-2020 by the Center for Research on Legal and Economic Problems of Electronic Communication University of Wroclaw. The project was implemented in cooperation with Corvinus University of Budapest (Hungary), Inthemis (France), University of Cyprus (Cyprus), Institute of Legal Information Theory and Techniques (Italy), Comenius University (Slovakia), Georg-August-Universität Göttingen (Germany), Masaryk University (Czech Republic), Center for Law in the Information Society, Leiden University (Netherlands);

4) June 2019 - May 2021 contractor in research project "Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - EU_En4s" implemented in cooperation with University of Maribor (Slovenia), Institut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (Slovenia), Notarska Zbornica Slovenije (Slovenia), Center for Legal Informatics (Slovenia), Sveuciliste u Rijeci (Croatia), Universitäet Graz (Austria), Masarykova univerzita (Czech), Magygyzszagosos Kamara (Hungary), Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania), Universidade Portucalense Infante Dhenrique-Cooperativa de Ensino Superior CRL (Portugal), BOLEO GLOBAL SL (Spain), Gottfried Wilhelm Leibniz Universitäet Hannover (Germany), Universiteit Maastricht (Netherlands), Helsingin Yliopisto (Finland), Uppsala Universitet (Sweden), UCLAN Cyprus Limited (Cyprus), Universiteti and Tiranes (Albania).

5) June 2022 – May 2024 contractor in research project “Digital Communication and Safeguarding the Parties’ Rights: Challenges for European Civil Procedure” – DIGI-GUARD, implemented under the European Commission Justice Program (101046660 – JUST-2021-JCOO) by the Center for Research on Legal and Economic Problems of Electronic Communication University of Wroclaw, University of Maribor (Slovenia), Institut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (Slovenia), Centre for Legal Informatcis (Slovenia), Universitäet Graz (Austria), Gottfried Wilhelm Leibniz Universitäet Hannover (Germany), Universiteit Maastricht (Netherlands), Uppsala Universitet (Sweden) and Sveučilište U Rijeci (Croatia). 

Stypendia: / Scholarships:

The Programme in European Private Law for Postgraduates round 2011/2012

Członkostwo: / Membership: 

Ordinary Membership - The European Association of Private International Law (EAPIL)

członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

Działalność pozauczelniana: / Non-university activities:

adwokat / advocate

udział w pracach Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. implementacji  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych

participation in the works of the Problem Team of the Civil Law Codification Commission for the implementation of Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters

Wybrane najważniejsze referaty na konferencjach:  
1) "Do we need a uniform legal instrument on Online Dispute Resolution (ODR) for cross - border electronic commerce transactions?”, na konferencji pt. „Comparative Aspects of Recent Legal Research in Eastern and Central Europe",która odbyła się w dniu 31 maja 2012 r. na Mykolas Romeris Universityw Wilnie (Litwa); 
2) “Uniform law on electronic contracts as a step forward in elimination barriers of electronic commerce”, na konferencji Congress of the United Nations Commission on International Trade Law: Modernizing International Trade Law to Support Innovation and Sustainable Development, który odbyła się w dniach 4 – 6 lipca 2017 r. w siedzibie UNCITRAL Organizacji Narodów Zjednocznonych w Wiedniu (Austria);
3) “Is there a need to introduce a uniform legal instrument on the ascertainment of the content and application of foreign law?”, na konferencji 7th Journal of Private International Law Conference, która odbyła się w dniach 3 – 5 sierpnia 2017 r. w Rio de Janeiro (Brazylia); 
4) “Ascertainment content and application of foreign law in Internet era with special regard to ODR”, na konferncji Cyberspace 2017, która odbyła się w dniach 24 – 25 listopada 2017 r. w Brnie (Czechy); 
5) „Niejednoznaczne podstawy zastosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanie (przepisów koniecznego zastosowania)”, w trakcie Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego międzynarodowego „Aktualne problemy prawa prywatnego międzynarodowego”, który odbył się w dniach 13-14 czerwca 2019 w Toruniu (Polska); 
6) “Law applicable to contract on the entrustment of personal data for processing”, na konferncji 8th Journal of Private International Law Conference, która odbyła się w dniach 12 – 14 września 2019 r. w Monachium (Niemcy); 
7) "Statut pomocniczy umowy międzynarodowego lotniczego przewozu pasażerskiego w przypadku niemożliwości świadczenia"  w trakcie V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego międzynarodowego „Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy”, który odbył się w dniach 17-18 czerwca 2021 w Krakowie (Polska).
8) "Zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy rozporządzenia Bruksela II ter" w trakcie konferncji Europejskie Prawo Rodzinne Procesowe. Nowe rozporządzenie Bruksela II ter, która odbyła się w dniu 20.05.2022 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
9) "Prawo właściwe dla rozwodu i separacji”  na konferencji naukowej "Rozwód i separacja - spojrzenie krajowe oraz transgraniczne", która odbyła się 7 października 2022 r. w Łodzi; 
10) ">End of history? A repeat of history?< - states and territories not recognized in internatinal plane from a perspective of conflict of laws rules" w trakcie 9th Journal of Private International Law Conference, która odbyła się w dniach 3-5 sierpnia 2023 r. w Singapurze. 
11) „Uznawanie zagranicznych rozstrzygnięć dotyczących zmiany płci metrykalnej" na Konferencji Naukowej Zmiana płci metrykalnej w Polsce i za granicą, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 17 listopada 2023 r.
12) "Międzynarodowe postępowanie cywilne a prawo spadowego po nowelizacji prawa spadkowego z 2023 r.” w trakcie ogólnipolskiej konferencji "Najnowsze zmiany w prawie spadkowym - zagadnienia materialnoprawne, procesowe i kolizyjne", która odbyła się 01.03.2024 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.