Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Address: 
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Telefon: 
+48 71 3752367

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne we wszystkich dziedzinach prawa prywatnego. W szczególności działalność Zakładu obejmuje część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo własności intelektualnej i prawo prywatne międzynarodowe.

Pracownicy Zakładu biorą udział w pracach nad akademickim projektem kodeksu cywilnego. Informacje na temat prac nad tym projektem można znaleźć na stronie: http://www.law.uj.edu.pl/~projektkc/index.php

 

 

There is currently no content classified with this term.