Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna.kaczorowska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w okresie letniej sesji egzaminacyjnej 2020/2021
  

25 czerwca 2021 r. (piątek), godz. 9.00–11.00
28 czerwca 2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00–11.00
5 lipca 2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00–11.00
6 września 2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00–11.00
15 września 2021 r. (środa), godz. 10.00–12.00
 
Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 
wtorki, godz. 13.00–15.00
 
W terminach zjazdów studentów odbywających zajęcia w trybie niestacjonarnym
7 marca 2021 r. (niedziela), godz. 14.00–15.00
17 kwietnia 2021 r. (sobota), godz. 12.00–13.00
9 maja 2021 r. (niedziela), godz. 14.00–15.00
12 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 12.00–13.00
 
Konsultacje w bieżącym semestrze odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem wydziałowej poczty elektronicznej. Zainteresowane osoby zgłaszające się tą drogą na dyżur będą miały również możliwość – w razie powiadomienia o wyborze takiej formuły – udziału w konsultacjach z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams dostępnej w serwisie wydziałowym.
 
 

Research career: 

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów zobowiązaniowych w kontekście aktualnych tendencji rozwojowych w domenie prawa prywatnego

Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych