Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna.kaczorowska [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 
poniedziałki, godz. 13.15–15.15
 
W terminach zjazdów studentów odbywających zajęcia w trybie niestacjonarnym
6 października 2019 r. (niedziela), godz. 16.00–17.00
9 listopada 2019 r. (sobota), godz. 15.00–16.00
15 grudnia 2019 r. (niedziela), godz. 16.00–17.00
25 stycznia 2020 r. (sobota), godz. 12.00–13.00
2 lutego 2020 r. (niedziela), godz. 15.00–16.00

Research career: 

 Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów zobowiązaniowych w kontekście aktualnych tendencji rozwojowych w domenie prawa prywatnego

 Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych